Binnenwerk

Betty de Keizer |

We vinden het heel normaal dat we niet collectief verplicht worden om maandelijks geld te storten naar een kerk om zo gezamenlijk de kosten te dragen voor allen die – in geestelijke nood gekomen – zich tot die kerk willen wenden voor troost. Is ons zorgsysteem niet net zoiets?

Voor mij wel. Onze collectieve ziektekostenverzekering is immers ook een geloof, een geloof gebaseerd op ons huidige westerse wereldbeeld waarin alles bestaat uit losse deeltjes en het lichaam los van ons staat. Maar mijn wereldbeeld is niet een wereld waarin mijn lichaam los staat van mijzelf. Ik geloof niet dat je een lichaam beter kunt maken met medicijnen en medische handelingen als er in de mens in dat lichaam niet iets mee verandert. Dus waarom ben ik dan wel verplicht aan dit systeem mee te betalen?

Waarom gelden homeopathie en acupunctuur als kwakzalverij, of minstens iets extra’s, terwijl de chemische troep die reguliere medicijnen genoemd wordt (waarvan onderzoek overigens heeft aangetoond dat meer dan 50% geen bewezen positief effect heeft!), als standaard medische zorg geboekt staat? Waarom moet ik verplicht bijdragen aan de winst van de grote chemische bedrijven die deze troep maken en met hun activiteiten de aarde verwoesten?

Ik wil graag af van de macht van de grote chemische bedrijven op ons zorgsysteem die ons wijs maken dat we niet zonder hun chemische middelen kunnen. Ik wil graag af van de artsen die mijn lijf als een objectief ding zien zonder de verbinding van mijn lijf met mijn wezen te zien, de artsen die denken dat ze door mijn lijf op te lappen mij oplappen. Ik wil graag af van de maatschappij die gebaseerd is op het idee dat de wereld iets buiten ons is. Dat alles wat buiten ons gebeurt, los staat van onszelf. Dat is namelijk een leugen.

Mijn wereldbeeld is een holistisch wereldbeeld waarin alles met alles verbonden is. De wereld staat niet los van ons. De wereld is in ons. We zijn één. Zo buiten zo binnen. Zo binnen zo buiten. Alles is met alles is met alles verbonden.

Put your money where your mouth is.
Put your money where your heart is.

Ik wens ons in het nieuwe jaar toe dat wij, de maatschappij, de wereld, de aarde, ons één weten en voelen.

Tijd voor binnenwerk. Want alleen zo komen we daar.

Gelukkig nieuwjaar.

terug naar de homepagina