Business by Nature

Leven en werken in verbinding met de natuur en de aarde. Verder kijken dan je neus lang is. Verantwoordelijkheid nemen voor jouw bijdrage aan het geheel en aan de toekomst. Niet omdat het moet, maar omdat je het wilt.


Transitie

Onze tijd vraagt om:
– een levensstijl die ruimte laat voor anderen;
– zorg voor de aarde, de basis van ons bestaan;
– geld als middel, niet als doel;
– delen als het nieuwe hebben.


Ecosysteemdenken

De aarde is één groot, levend organisme waarin alles en iedereen verbonden is. Elk stukje, elk wezen, elke plant, elk dier, elk mens doet er toe. Elk wezen heeft zijn eigen rol en functie ten behoeve van het geheel. Wij zijn ‘slechts’ schakels in het complexe systeem aarde. Wij hebben geen natuur, wij zijn natuur.


Duurzaam ondernemen

Ondernemen met je hart zonder je hoofd te verliezen. Geven en toevoegen in plaats van nemen en uitputten. Sociaal: rechtvaardige verhoudingen tussen mensen en eerlijke kansen voor iedereen. Groen: in verbinding met alle leven om ons heen, de aarde, de ecologische basis van ons bestaan. Winstgevend: met winst en meerwaarde voor jezelf, je bedrijf en organisatie èn je omgeving.


Hoe?

– Cradle to cradle;
– Sluiten van biologische kringlopen;
– Circle economy;
– Inclusief denken;
– Supply chain integrity;
Maar vooral door je bewust te worden van jouw plek in het geheel. Door je verbonden te weten met al wat leeft.

__________________________________________


Mensen die je aan het denken zetten, woorden die prikkelen:


E.F. Schumacher/ Schumacher College:
“Nature is our true capital.”


Vandana Shiva/ Voedingswetenschapper:

“Defending the rights of Mother Earth is […] the most important human rights and social justice struggle. It is the broadest peace movement of our times.”


Irene van Lippe-Biesterfeld/ Natuur College:

“Als we de scheiding die we tussen onszelf en de natuur hebben geschapen, doorbreken en de verbindingen weer beleven, dan zullen ook onze politieke beslissingen en ons beleid, ons bedrijfsleven en onze economie gedreven worden door heel andere uitgangspunten; namelijk door uitgangspunten die in overeenstemming zijn met het welzijn van al het leven.”


The Dalai Lama:

Universal responsibility: “I believe that to meet the challenge of our times, human beings will have to develop a greater sense of universal responsibility. We must all learn to work not just for our own self, family, or nation, but for the benefit of all humankind. Universal responsibility is the key to human survival. It is the best foundation for world peace, the equitable use of natural resources, and through concern for future generations, the proper care of the environment”


Herman Wijffels/ Utrecht Sustainability Institute:

Spiritualiteit gaat over een bezielde levenshouding waarin je zuiver, betrokken en waardegedreven handelt, denkt en voelt. Deze menselijke binnenkant wordt vaak over het hoofd gezien, ofschoon dat juist de essentie van duurzaamheid is.”


Paul de Blot/ Nyenrode Business Universiteit:

“Elke ziel heeft een levensopdracht en dat geldt ook voor de ziel van een onderneming.”