Bird Senses of Places

Betty de Keizer |

Tijdens het Springtij festival van 2011 maakte ik kennis met A99, een kleine grutto die me duidelijk maakte hoe de wereld een geheel is. Het verhaal maakte diepe indruk op me. Niet alleen vanwege de voor mij nieuwe kennis en inzichten, maar ook door de bijzondere manier waarop de wetenschappelijke kennis werd gepresenteerd: in een muzikale performance. Ik zal het nooit vergeten. Sterker nog, ik verwijs er nog regelmatig naar, zo’n diepe indruk maakte dat verhaal op mij.

U wilt zoiets natuurlijk ook wel eens meemaken. Snap ik heel goed. En ….. dat kan! Metawad organiseert tijdens het Oerol festival 2016 samen met wetenschappers en kunstenaars een tweedaags seminar over hoe “wadvogelsoorten het Nederlandse Wad op een unieke manier verbindt met de rest van de wereld.”

Meer info en de mogelijkheid om je aan te melden op de site van “Bird senses of places”.

terug naar de homepagina