De zin en onzin van biologisch voedsel

Betty de Keizer |

Afgelopen week tuinde de Volkskrant er weer ‘ns in. Dat ligt niet aan de Volkskrant, ook andere kranten laten zich regelmatig verleiden tot stellingnames die achterhaald zijn. Dat is op zich niet erg. Maar wel erg irritant en zelfs ronduit verfoeilijk als dat gebracht wordt onder het mom van nieuw inzicht en het brengen van nuancering in een discussie. Want dat is dus niet waar. Het is de zoveelste stellingname vanuit polariserend denken. En dat is jammer. Want daarmee gaan we aan de essentie van de zaak voorbij.

De zin en onzin van biologisch voedsel. Wat in die discussie vrijwel altijd een hoofdrol speelt, is of biologisch voedsel nu gezonder is en beter voor de mens of niet. Maar wat in die discussie telkens weer vergeten, verzuimd of nagelaten wordt, is om aan te geven wat de schrijver verstaat onder gezond en veilig.

Laat ik voor mezelf praten. Voor mij is veilig en gezond dat het voedsel zo geproduceerd wordt dat het goed is voor de mens èn goed voor de aarde. Ik ben van mening dat goed voor jezelf zorgen niet los gezien kan worden van goed voor de aarde zorgen. De aarde is immers de basis van ons bestaan. Hoe kun je nu als mens gezond zijn als de aarde ziek is? We zijn onlosmakelijk met de aarde verbonden en uiteindelijk in alles dat we nodig hebben afhankelijk van de aarde. Als de aarde niet meer kan leveren wat wij nodig hebben om te overleven, gaan wij ten onder.

Ik vergelijk intensieve landbouw met de naaiateliers in derdewereldlanden: meer meer meer, nog harder werken, nog minder slapen, tegen nog minder loon. Uitbuiting heet dat. En iedereen snapt dat dat op een gegeven moment in elkaar stort. Maar ach, dan begin je gewoon ergens anders opnieuw, met frisse krachten. Toch? Nog los van het feit dat dit natuurlijk een verfoeilijke manier van zaken doen is die je absoluut niet moet willen of bezigen, gaat deze manier van handelen al helemaal niet op voor de aarde. We hebben namelijk maar 1 aarde. Er is geen andere.

Laten we in de discussie over ons voedsel daar eens meer naar kijken, naar zorg voor de basis van ons bestaan. Of zoals Lazuur Food Community het zegt op zijn site : “Goed voedsel, goed voor iedereen, met zorg voor de Aarde”.

Laat dat ons uitgangspunt zijn. En laten we eindelijk ophouden met elkaar om de oren slaan met argumenten die slechts over een (klein) stukje van het totale plaatje gaan.

terug naar de homepagina