Green City Project

Betty de Keizer |

De afgelopen week was een spannende week voor het Green City Project. De deelnemende jongeren maakten voor het eerst kennis met de bedrijven waar ze in maart aan de slag gaan.

Het Green City Project leidt jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt met belangstelling voor groen ondernemerschap op tot ‘green roof professional’ via een leer-werktraject bij bedrijven die zijn aangesloten bij het platform Leven op Daken. De voorbereidingen voor het project zijn al begonnen in 2011. Een groep van acht geselecteerde jongeren krijgt de kans om dit jaar aan het project deel te nemen en zo een goede startkwalificatie te verwerven in een zich snel ontwikkelende nieuwe branche, die van groene daken en gevels.

Ik had het geluk dat ik (als operationeel projectmanager) bij een aantal kennismakingen bij de bedrijven aanwezig was. Erg leuk om te zien hoe verschillend de jongens reageerden. De ene deelnemer zat al ruim een uur te vroeg gespannen te wachten, bloknootje met vragen bij de hand. Een andere kandidaat moest opgehaald worden bij het metrostation want was verdwaald in de wijk. Twee jongens met dezelfde voornaam die elkaar nog nooit eerder gezien hadden, bleken toevallig bij het zelfde bedrijf te gaan werken en allebei uit Amsterdam Noord te komen. Maar allemaal zaten ze stil en serieus te luisteren en rond te kijken. Zeer gemotiveerd om deze kans te grijpen.

De andere kant van de tafel was minstens even boeiend. Geweldig hoe de voormannen van de bedrijven de jongens gelijk hartelijk en met open armen ontvingen. Ze stelden de jongens op hun gemak en lieten het bedrijf zien. Bij alle gesprekken waar ik bij aanwezig was luidde het adagio: “Het geeft niks als je nog niets weet, dat leren wij je wel. Het gaat er om dat je gemotiveerd bent en op tijd komt.”

Tegelijkertijd werd afgelopen week met de projectpartners IPC en BDA hard gewerkt aan de laatste invulling van de theoretische lessen. Want de jongens, ja het zijn dit keer toevallig alleen jongens, leren niet alleen op de werkvloer, maar volgen ook een paar theoretische modules.

Nog een paar maanden, en dan hebben we er in Nederland een paar ‘green roof professionals’ bij. Of in goed Nederlands: dakhoveniers. De gezamenlijke ambitie is om de leefbaarheid van steden te vergroten door het aanleggen van groene daken. Zo worden niet alleen groene banen gecreĆ«erd, maar wordt ook gewerkt aan een mooie en gezonde leefomgeving voor alle bewoners.

terug naar de homepagina