Green Deal Groene Daken

Betty de Keizer |

Afgelopen woensdag 10 september is in Groningen op de Nationale Groendag, door de staatsecretaris van het ministerie van Economische Zaken, Sharon Dijksma en initiator Erik Steegman van Leven op Daken de Green Deal Groene Daken ondertekend.

Ook het Ministerie van Infrastructuur en Milieu; de gemeente Almere; de overkoepelende organisaties VHG en Vebidak; en de bedrijven BTL Nederland, Mastum Daksystemen, Van der Tol Hoveniers, BDA/Kiwa en ZinCo Benelux ondertekenden de Green Deal overeenkomst.

Partijen willen zich inspannen om belemmeringen bij het aanleggen van groene daken om te zetten in een stimulans. Want meer vegetatiedaken komt de leefbaarheid ten goede en draagt bij aan een betere waterhuishouding. Een van de zaken waar aandacht aan geschonken wordt, is dat de regelgeving en stimulerende maatregelen voor groene gebruiksdaken worden geüniformeerd. “Het is moeilijk uit te leggen dat de ene gemeente een riante subsidieregeling voor vegetatiedaken heeft, terwijl een dakeigenaar vijf kilometer verderop het bijna alleen moet bekostigen. En ook bouwvoorschriften werken vaak remmend. Bijvoorbeeld als door de realisatie van een groendak één verdieping moet worden ingeleverd. Deze zaken komen de investeringsbereidheid niet ten goede. Wij willen samen met de marktpartijen die een maatschappelijk of financieel voordeel hebben het verdienmodel samenstellen en met hen een aantal pilots opzetten om uiteindelijk samen te bekijken hoe we belemmeringen kunnen wegnemen en kunnen omzetten naar een landelijke stimulans. Ook leren van internationale ontwikkelingen in steden zoals Stuttgart, Singapore, London en Chigago waar regelgeving en stimulansen veel sneller hebben geleid tot resultaat in plaats van ons vaak kleinschalig plaatselijk subsidiaal beleid,” aldus Steegman.

 

Meer weten? Klik hier.

logoLOD---kopie

terug naar de homepagina