Vrouwelijk ondernemerschap

Betty de Keizer |

Wat is dat toch, met dat vrouwelijk ondernemerschap? Hebben we daar nu allemaal een ander beeld bij? Of is het juist zo dat we daar allemaal eenzelfde beeld bij hebben maar het niet goed kunnen pakken en benoemen? En waarom willen we het eigenlijk zo graag benoemen. Het is immers zo logisch als wat: er zijn masculiene waarden en kwaliteiten, en er zijn feminiene kwaliteiten en waarden. En het is zo klaar als een klontje dat je beiden nodig hebt, in balans met elkaar. Met alleen middelpuntvliedende krachten vlieg je uit de bocht. Met alleen middelpuntzoekende krachten implodeer je.

Sinds ik voorzitter van SVE geworden ben, wordt mij weer regelmatig de vraag gesteld: waarom een vrouwennetwerk? Nou kan ik daar natuurlijk flauw op antwoorden met ‘waarom niet’? Maar dan maak ik me er wel erg makkelijk vanaf. Want waarom ben ik zelf lid van SVE? Waarom voel ik mij temidden van vrouwelijke ondernemers anders dan in het overwegend mannenbolwerk van BNR in Business Club?

Het is heerlijk om af en toe even te vertoeven tussen gelijkgestemden. Tussen mensen die dezelfde waarden voorstaan als jij, die op eenzelfde manier in de wereld staan en tegen de wereld aankijken als jij. Je hoeft niets uit te leggen. Je verstaat elkaar. Ondanks alle onderlinge verschillen is er een gemeenschappelijke taal. Dat geeft rust. Dat geeft ruimte. Ruimte voor zelfexploratie, voor groei, voor samenwerking. En vandaaruit nieuwe energie en mogelijkheden om te investeren in het verstaan van en verbinden met die ander.

Dat het omgekeerd ook geldt blijkt wel uit de uitspraak van een van de drie mannen die aanwezig was op de nieuwjaarsbijeenkomst van 80 duurzame vrouwen van de Duurzame Vrouwenlijst begin januari. Hij voelde zich toch geïntimideerd temidden van die bruisende, vrouwelijke energie. Ook mannen voelen duidelijk: vrouwelijke energie is anders dan mannelijke energie.

Dat teveel aan mannelijke energie, daar tobben we als maatschappij nu mee. We vliegen uit de bocht, economisch, ecologisch en sociaal. Op alle fronten. De hoogste tijd voor het in ere herstellen van feminiene waarden zou ik zeggen. De hoogste tijd voor herwaardering van vrouwelijk ondernemerschap. De hoogste tijd voor groei van vrouwelijke ondernemers.

terug naar de homepagina