Het betwiste land

Betty de Keizer |

Op donderdag 6 oktober vond in De Gelderland Fabriek in Culemborg een interactief congres plaats met als titel “Het betwiste land”. De Groene Keizer was gevraagd op die dag te assisteren. Een voorrecht, zo bleek. Want wat een boeiend congres!

Centraal stond de vraag “Wat heeft LANDSCHAP met de thema‚Äôs klimaatverandering, voedselonzekerheid, migratie en ontworteling te maken?” Veel, zo bleek uit de verhalen van de sprekers en de resultaten van de workshops. Want “een landschap zonder mensen die zich ermee verbonden voelen is geen levend landschap, en kan aanleiding zijn tot gevoelens van ontworteling of zelfs conflict. Een duurzaam en veerkrachtig landschap vraagt om het delen van waarnemingen en verhalen, om dialoog over toekomstbeelden, om gezamenlijke plannen en ontwerpen, en om betrokkenheid bij inrichting, gebruik en beheer.

Tijdens het congres is door deelnemers een ambitieuze actieagenda opgesteld. Kan landschapsontwikkeling een bijdrage leveren aan het voorkomen of beperken van conflicten? In de komende tijd wordt hier door partijen aan verder gewerkt.

Wil je meer weten over dit boeiende onderwerp en wat de sprekers inbrachten? Kijk dan op de website van WLO. Daar zijn ook de presentaties van de sprekers te vinden.

terug naar de homepagina