Kleurrijk duurzaam

Betty de Keizer |

Duurzaam gaat over energie!
Nee joh, over sociale cohesie!
Welnee (nummer drie mengt zich in het gesprek), duurzaam gaat eerst en vooral over natuur en biodiversiteit!

Weet u het, weet ik het.
Waar hebben we het over als we het met elkaar hebben over duurzaam?

Mijn mening? Duurzaam kent gewoon vele gezichten en kanten. Dat is soms lastig en verwarrend. En soms, soms is het domweg ontmoedigend. Want hoe kun je nu samen verder als je allebei wat anders lijkt te willen bereiken?

Maar toch, iedereen heeft wel eenzelfde gevoel wat met het woord en vooral de wens duurzaam bedoeld wordt. Een weten met het hart. Die gemeenschappelijke stip op de horizon waar we naar toe willen. Moeten. Zodra we dat echter in woorden willen vatten, is het net of het beeld vager wordt en naar de achtergrond verdwijnt. Een Babylonische spraakverwarring is het gevolg. Ieder speelt op weg naar die stip zijn eigen melodie op zijn eigen instrument. En nee, dat klinkt lang niet altijd welluidend.

Is dat erg?
Nee, dat is niet erg.
Niet makkelijk, nee, dat ook niet.
Het belangrijkste is dat we met elkaar in gesprek blijven.
Ieder van ons kent een stukje waarheid over duurzaamheid. En alleen door al die plaatjes en puzzelstukjes bij elkaar te leggen krijgen we het plaatje compleet. Net als in het verhaal van de wijze meester die bij zonsopgang zeven leerlingen in een kring om een bloem zet en hen vraagt welke kleur de dauwdruppel op het blad heeft.

De leerlingen staan in een kring om de bloem en kijken dus bij zonsopgang naar een en dezelfde dauwdruppel op een bloemblad. Tot ieders verbazing ziet iedereen een andere kleur. Maar iedereen is overtuigd van zijn eigen gelijk! Er ontstaat discussie.
Dan neemt de meester het woord: jullie hebben allemaal de waarheid gesproken, elk vanuit je eigen ervaring, vanuit je eigen gezichtsveld. Alleen vergeten jullie dat van welke hoek je het ook bekijkt, je altijd slechts een deel van de waarheid kunt zien. Daarom kun je pas een idee van die ene universele waarheid krijgen wanneer je bereid bent te luisteren naar de visie van anderen en daar jouw eigen stukje waarheid aan kunt en wilt toevoegen.

Kruip dus regelmatig in de huid van een andere mening. Hoe moeilijk ook. Duurzaam kent nu eenmaal vele gezichten. Samen vormen die gezichten 1 smoel, so to speak. De ene waarheid sluit de andere niet uit. Het gaat er om dat al die stukjes met elkaar verbonden worden. Alleen samen maken we de puzzel compleet.
Het gaat niet over wie gelijk heeft. Het gaat over allemaal samen. Alleen samen kunnen we uit verschillende invalshoeken tegelijk kijken. Alleen dan zien we alle kleuren.

terug naar de homepagina