Leren loslaten

Betty de Keizer |

Leren loslaten om in flow te komen. Makkelijk gezegd, maar niet altijd even simpel om te doen. Lees hieronder een bijdrage van Jan Bommerez die zich al jaren onvermoeibaar inzet voor het vergroten van het bewustzijn en voor het leren loslaten.

Gurdjieff, de mysterieuze Russische transformationele leraar met Soefi roots, onderwees ‘De wil is de menselijke expressie van het Universele Bewustzijn’. Charles Haanel, een van de inspiratoren van Napoleon Hill en auteur van ‘The Master Key System’ onderwees dat onze verbinding met het Universele Bewustzijn niet in de hersenen zit maar in onze zonnevlecht. De zonnevlecht valt samen met de derde chakra, de vuurchakra en deze wordt ook gezien als de zetel van de wil. Het vuur wordt van oudsher gebruikt als symbool voor de Geest, zoals in de Geest die als vuur neerdaalt op de apostelen op Pinksteren (het feest van de transformatie). Voeg dat nu allemaal samen en je begrijpt dat de ultieme functie van de wil bestaat in het richten van het bewustzijn waarmee hij verbonden is (in de zonnevlecht). Dat is waardoor transformatie gebeurt. Dat is waardoor manifestatie vanuit de wereld van de mogelijkheden gebeurt. Focus is everything… Maar het bewustzijn op zich is niet genoeg. Er is gevoel nodig want het is via het gevoel dat we kunnen in verbinding komen. Ik voel me verbonden (niet ik denk me verbonden). Het gevoelscentrum komt overeen met de tweede chakra, de waterchakra. Dat is ook het centrum van de seksuele energie, de levenskracht, de creatieve energie. Het is de combinatie van wil (focus van het bewustzijn) en gevoel (creatieve levensenergie) die de sleutel is tot transformatie en creatie. Transformatie en creatie zijn zowat synoniem: iets uit de binnenwereld van de mogelijkheden naar buiten brengen. Water is vrouwelijk en vuur is mannelijk. Samen maken het mannelijke en het vrouwelijke in ons creatieve expressie en transformatie mogelijk. Het neerkijken op het zogenaamde ‘lagere zelf’ en op de ‘buik’ is een ernstige vergissing. Het over het paard tillen van het hoofd en de ratio evenzeer. Alleen wie nederig is kan tot de bron komen. Het denken losgekoppeld van het gevoel en het instinct leidt eerder tot arrogantie. Het is door het ‘vuur’ te richten op het ‘water’ dat het ‘water’ tot ‘stoom’ kan worden getransformeerd en nu kan het ‘opstijgen ten hemel’ naar de hartchakra. ‘Als gij niet herboren wordt uit water en geest, zult gij het Rijk niet binnengaan’. Zo staat het in de bijbel. Transformatie is de sleutel. Water tot wijn. Rups tot vlinder. En zonder de buik (het gevoelscentrum) zal het niet lukken. De kleur van de tweede chakra is oranje: het samenspel van rood (fysieke wortels) en geel (het geestelijke in ons). Het is in de buik dat de transformatie gebeurt. In het spanningsveld tussen materie (mater, de moeder) en geest (vater, de ‘vader’). Uit deze transformatie van het ‘lagere’ (zwaardere emotionele energie) wordt de Liefde (het Hogere) in ons geboren als mededogen. Lao Tse:’Ik onderwijs maar 3 dingen: eenvoud, mededogen en geduld’. Het Taoisme gaat helemaal over het bereiken van het grenzeloze door het totaal omarmen en accepteren van het begrensde… Mededogen is het onbegrensde dat kijkt door de ogen van het begrensde … Waarom denk je dat de tweede chakra ook de sacrale chakra heet? In de Kabbalah heet het gevoelscentrum ‘de Poort’… Het is via ons gevoel dat de Universele Liefde in ons kan geboren worden als mededogen… En dan kom ik weer bij dezelfde Gurdjieff waarmee ik begon: ‘Mededogen is de menselijke expressie van de Universele Liefde’…

terug naar de homepagina