Nature is our true capital

Betty de Keizer |

Tijdens het seminar ‘Future of Ecosystems’ vroeg een van de sprekers aan het publiek om zich een plek voor te stellen van ‘tranquillity’ en ‘beauty’, een plek waar je je op je best voelt. Vervolgens werd gevraagd om – nog steeds met de ogen dicht, dus zonder dat je om je heen kijkt – je hand op te steken als dat een plek in de natuur was. U raadt het antwoord vast wel.

Vreemd dat we dan niet wat zuiniger zijn op diezelfde natuur. Vreemd dat we dan niet beseffen dat we onszelf aantasten als we de natuur aantasten. Vreemd dat we dan nog steeds producten maken en diensten leveren die de natuur aantasten.

“Nature is our true capital” (E.F. Schumacher).

Hoe waar. Natuur staat niet los van ons. Wij maken deel uit van de natuur. Natuur en wij zijn één. Als je dat beseft, besef je ook dat er alleen maar een toekomst voor ons is als we ons weer met hart en ziel verbonden voelen met de natuur. En daar ook naar handelen! Dus alleen nog maar producten en diensten maken en leveren die goed zijn voor de natuur en de mens weer in verbinding brengen met de natuur.

Hoe het ook alweer voelt om je een met de natuur te weten, mocht ik onlangs ervaren tijdens de retreat ‘Spirit of Nature’ in het natuurreservaat Bergplaas in Zuid Afrika. Zo’n ervaring gun ik iedereen. Met recht een ‘life-changing-event’. Heel bijzonder om uren in je eentje door de natuur te dwalen zonder je alleen te voelen.

Het kostte me best moeite om weer te ‘landen’ in de wereld waar de hoofdgedachte nog steeds is dat ecologie en economie twee werelden zijn die los van elkaar staan.
Ik mis het gevoel van eenheid met de natuur, de rotsen, planten en dieren.

De natuur kan best zonder ons. Maar wij kunnen niet zonder de natuur.
Zonder ecologie geen economie! Laten we eens wat vaker stilstaan bij dit besef. En laten we ons samen inzetten voor een wereld in verbinding met elkaar en met de natuur om ons heen. Dat is mijn wens voor het nieuwe jaar. Dat is waar ik me met mijn nieuwe bedrijf De Groene Keizer met hart en ziel voor zal inzetten.
Doen jullie mee?

natuur-p1-a

terug naar de homepagina