WECF waarschuwt voor Roundup

Betty de Keizer |

Dit keer een bericht van het internationale vrouwen- en duurzaamheidsnetwerk WECF. Het is namelijk te belangrijk om niet gezien, gelezen en verspreid te hebben. Lezen dus! Opdat gemeenten en particulieren eindelijk stoppen met dit middel dat meer kapot maakt dan ons lief is!

“Het wordt de komende week eindelijk lente. Dat wordt weer veel tuinieren, buiten klussen maar vooral ook buitenspelen. Maar in Nederland gebruiken veel particulieren en gemeentes Roundup nog steeds als onkruidbestrijder. Met name kinderen, huisdieren en medewerkers van de plantsoenendienst lopen daardoor een groot risico op gezondheidsklachten, waarschuwt WECF, het internationale vrouwen- en duurzaamheidsnetwerk.

Het onderzoeksinstituut van de WHO op het gebied van kanker, het IARC (International Agency on the Research of Cancer), heeft vorige week beoordeeld, dat het wereldwijd veel gebruikte onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat, dat o.a. in het bekende middel Roundup zit, zeer waarschijnlijk kankerverwekkend is. Het wordt met name in verband gebracht met het Non-Hodgkin lymfoom. WECF is van mening dat Nederland daarom dringend verder moet gaan dan het voorstel van Staatsecretaris Mansveld van vorig jaar. En op grond van deze nieuwe, zware beoordeling de blootstelling van burgers per direct proberen te voorkomen. Door het gebruik van glyfosaat worden kinderen tijdens het buitenspelen blootgesteld aan een mogelijk kankerverwekkende onkruidverdelger, die ook een gevaar is voor het menselijk hormoonsysteem en tot gezondheidsschade kan leiden.

Op één na zwaarste kwalificatie

Het bestrijdingsmiddel heeft de op een na zwaarste classificatie voor kankerverwekkende eigenschappen gekregen van het IARC. Namelijk 2 A. Dat betekend zeer waarschijnlijk kankerverwekkend. 1 A is de zwaarste classificatie: kankerverwekkend. Pesticiden die het label 2 A of 2 B krijgen, worden niet meer toegestaan voor gebruik door consumenten en voor professioneel gebruik in de land- en tuinbouw en plantsoenendiensten. De kankerverwekkende eigenschappen van glyfosaat (Roundup) werden al lang vermoed op grond van veel onderzoek. Dit middel wordt buiten de EU o.a. veel toegepast bij het verbouwen van genetisch gemanipuleerde gewassen als GMO-mais en soja (dat veel wordt gebruikt in voedingsmiddelen en veevoer). Deze GMO gewassen zijn namelijk bestand gemaakt tegen dit bestrijdingsmiddel, waar andere planten het loodje leggen.

Scholen, straten en plantsoenen

Hier in Nederland gebruiken nog steeds veel gemeenten Roundup voor de onkruidbestrijding, zelfs bij scholen en op straten en plantsoenen. Verder is glyfosaat een bestanddeel van onkruidbestrijdingsmiddelen die je in de winkel en tuincentra koopt. Vaak in een spuitbus. Staatssecretaris Mansveld van Milieu wilde het gebruik voor consumenten verbieden. Professioneel mag het wel worden gebruikt. Maar nu deze beoordeling door de WHO /IARC is gepubliceerd, zal het gebruik wel voor de meeste doeleinden moeten worden verboden.

Producent Monsanto heeft woedend gereageerd op de beoordeling van de IARC en probeert de hele beoordeling onderuit te halen. Maar er is dus een kans dat vooral werknemers van de gemeentelijke plantsoenendiensten en boeren het risico lopen op de duur kanker te ontwikkelen door het gebruik van dit middel. Ook burgers die het spul voor hun stoeptegels en tuin gebruiken lopen risico. En kinderen en huisdieren lopen gevaar als het spul op straten en plantsoenen of in de tuin wordt gebruikt.En met name kinderen zijn het meest gevoelig voor de schadelijke werking van dit soort stoffen.

Daarom moet de Tweede Kamer op grond van deze nieuwe, zware beoordeling, dat glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkende eigenschappen heeft, eisen dat het middel zo snel mogelijk uit de handel wordt gehaald en het gebruik ervan voor burgers, boeren en andere beroepsgroepen wordt verboden. Al springt de producent Monsanto hoog en laag. Dit bedrijf komt er niet goed af in het rapport van het IARC. Het heeft veel te lang de onderzoeksresultaten over de gezondheid en milieurisico’s van het middel ontkend volgens een analyse van de controverse in het tijdschrift Nature.2)

gevaarssymbolen

Meer lezen of meer doen?

Een gezonde start voor alle kinderen! Zonder hormoonverstorende en andere schadelijke stoffen. Dat wil natuurlijk ieder ouder. Ruim duizend bezorgde (groot)ouders op de Negenmaandenbeurs steunden al onze petitie aan minister Schippers. Ondertekenen van de petitie kan nog steeds! “Geen hormoonverstorende stoffen in baby- en kinderproducten!”

We zijn druk bezig een moment te regelen om de handtekeningen over te dragen aan minister Schippers, maar iedere handtekening erbij maakt de actie sterker. Vergeet dus vooral niet te ondertekenen!

1). http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045%2815%2970134-8/abstract
2) http://www.nature.com/news/widely-used-herbicide-linked-to-cancer-1.17181?WT.mc_id=TWT_NatureNews

Contact:

Chantal Van den Bossche, Communicatie en Pers WECF, chantal.vandenbossche@wecf.eu, telnr: 06-281299992

WECF is een netwerkorganisatie van ruim 150 vrouwen- en milieuorganisaties in vijftig landen met een historische focus op Europa en de EECCA regio (Oost-Europa, Kaukasus en Centraal-Azië) die gezamenlijk werken aan duurzame ontwikkeling, bescherming van gezondheid en milieu en armoedebestrijding. Met ons projectwerk ontwikkelen we praktische en betaalbare oplossingen op het gebied van chemicaliën, sanitatie, energie en voedselproductie. Met ons beleidswerk brengen we de perspectieven van vrouwen voor het voetlicht op Europees, VN, nationaal en internationaal niveau. ”

www.wecf.eu
www.eenveilignest.nl
www.childprotectfromchemicals.eu

terug naar de homepagina